Hotline : 0236 3 822 832 - 3 562 509
Việt Nam
  • Việt Nam
  • English

Giới thiệu Về chúng tôi

Tiền thân Công ty cổ phần Xi Măng Hải Vân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.Thực hiện Quyết định số 1861/QĐ-XMVN ngày 08/11/2007 về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Công ty cổ phần xi măng Hải Vân được Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam nắm giữ cổ phần vốn chi phối, có năng lực sản xuất 900.000 tấn/năm.

Dịch vụ của chúng tôi

Sản phẩm chính

Tin tức sự kiện

Vicem khánh thành Trường tiểu học Trà Cang tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng

05/05/05 - 08:44

Ngày 3/5/2017 tại xã Trà Cang Huyện Nam Trà My, TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

05/05/05 - 08:44

Ngày 3/5/2017 tại xã Trà Cang Huyện Nam Trà My, TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

05/05/05 - 08:44

Ngày 3/5/2017 tại xã Trà Cang Huyện Nam Trà My, TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

05/05/05 - 08:44

Ngày 3/5/2017 tại xã Trà Cang Huyện Nam Trà My, TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào...

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email